Shqip     English   Srpski

Harta Interaktive

Vlerësim - Popullsia 2014

Regjistrimi i popullsisë 2011