/media/2918/close_twin.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131334596440000000

Završna konferencija Tvining Projekta (Projekta Bratimljenja) za podršku Agenciji za Statistiku Kosova.

01/03/2016
Povodom završetka Tvining Projekta, "Podrška za statistiku", finansiran od strane EU-e, Agencija za Statistiku Kosova je organizovala ceremoniju zatvaranja o dostignućima рrојеката, u vrednosti od 1,5 miliona Evra. Tvining projekat je završen, ali sada je ključni trenutak za Agenciju za Statistiku Kosova da pokaže da oni mogu graditi na investicije EU-a i nastaviti sa dobrim radom. U velikom je interesu Vlade Kosova da se nastavi ovaj pozitivan trend razvoja ASK-a ", rekao je Libor Chlad, zamenik šefa sekcije za Saradnju u Kancelariji EU / Specijalni Predstavnik EU-a.
https://www.flickr.com/photos/europeanunionkosovo/sets/72157664667375390