Traži po godini
Pretraga po temi
Raspored datum Tema Oblasti Izvještajnom periodu
28/05/2021 28/05/2021 11:43:11 28/05/2021 11:43:11 Europe/Ljubljana Ekonomija Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)
2020
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomija Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC) 2020
28/05/2021 28/05/2021 11:45:28 28/05/2021 11:45:28 Europe/Ljubljana Socijalne Niveli i Pagave në Kosovë
2020
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Socijalne Niveli i Pagave në Kosovë 2020
28/05/2021 28/05/2021 11:45:55 28/05/2021 11:45:55 Europe/Ljubljana Poljoprivreda Anketa Poljoprivrednih Domačinstva
2020
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Obaveštavamo vas da zbog uticaja pandemije COVID-19 na statičku aktivnost, veliki obim posla i mali broj osoblja uključenog u objavljivanje Poljoprivrednog istraživanja, 2020. Objavljivanje rezultata Poljoprivrednog istraživanja Anketa, 2020. neće biti objavljena zakazanog datuma prema Kalendaru publikacija, 2021. Publikacija Anketa o poljoprivrednim anketama, 2020. biće objavljena do kraja juna.
Poljoprivreda Anketa Poljoprivrednih Domačinstva 2020
03/06/2021 03/06/2021 14:17:15 03/06/2021 14:17:15 Europe/Ljubljana Ekonomija Statistika Spoljne Trgovine
2020
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomija Statistika Spoljne Trgovine 2020
03/06/2021 03/06/2021 14:17:52 03/06/2021 14:17:52 Europe/Ljubljana Ekonomija Statistika Ugostiteljstva
K1 2021
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomija Statistika Ugostiteljstva K1 2021
03/06/2021 03/06/2021 14:18:22 03/06/2021 14:18:22 Europe/Ljubljana Ekonomija Indeks Uvoznih Cena (IUC)
K1 2021
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomija Indeks Uvoznih Cena (IUC) K1 2021
04/06/2021 04/06/2021 14:19:00 04/06/2021 14:19:00 Europe/Ljubljana Ekonomija Indeks Proizvođačkih Cena (IPC)
K1 2021
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomija Indeks Proizvođačkih Cena (IPC) K1 2021
04/06/2021 04/06/2021 14:19:57 04/06/2021 14:19:57 Europe/Ljubljana Ekonomija Računi Vlade
K1 2021
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomija Računi Vlade K1 2021
08/06/2021 08/06/2021 14:23:00 08/06/2021 14:23:00 Europe/Ljubljana Ekonomija Indeks Troškova i Zgradnje
K1 2021
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomija Indeks Troškova i Zgradnje K1 2021
10/06/2021 10/06/2021 14:23:34 10/06/2021 14:23:34 Europe/Ljubljana Socijalne Statistika Rođenja
2020
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Socijalne Statistika Rođenja 2020
10/06/2021 10/06/2021 14:26:11 10/06/2021 14:26:11 Europe/Ljubljana Ekonomija Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)
Maj 2021
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomija Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC) Maj 2021
11/06/2021 11/06/2021 14:27:04 11/06/2021 14:27:04 Europe/Ljubljana Socijalne Anketa o Budžetu Domaćinstava (ABD)
2020
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Rezultati Ankete o budžetu domaćinstava (HBS) 2020, planirani u Kalendaru publikacija KAS-a za 11.06.2021, neće biti objavljeni, jer je pandemija COVID-19 uticala na prestanak prikupljanja podataka na terenu dve četvrtine i prema metodologiji da bi bili reprezentativni, podaci za objavljivanje moraju se prikupljati za sve mesece u godini (januar-decembar).
Socijalne Anketa o Budžetu Domaćinstava (ABD) 2020
11/06/2021 11/06/2021 14:27:34 11/06/2021 14:27:34 Europe/Ljubljana Socijalne Statistika Obrazovanja
2020/2021
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Socijalne Statistika Obrazovanja 2020/2021
14/06/2021 14/06/2021 14:28:10 14/06/2021 14:28:10 Europe/Ljubljana Ekonomija Kratkoročne Statistike Industrije
K1 2021
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomija Kratkoročne Statistike Industrije K1 2021
15/06/2021 15/06/2021 14:28:40 15/06/2021 14:28:40 Europe/Ljubljana Ekonomija Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo
K1 2021
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomija Kratkoročne Statistike Trgovine na Malo K1 2021
18/06/2021 18/06/2021 14:29:17 18/06/2021 14:29:17 Europe/Ljubljana Socijalne Anketa Radne Snage
K1 2021
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Zbog kašnjenja u prikupljanju podataka na terenu, rezultati Ankete o radnoj snazi za K1 2021 neće moći da budu objavljeni prema planiranom datumu u Kalendaru publikacija ASK (18.06.2021). Podaci na terenu se obrađuju i biće objavljeni tokom avgusta 2021. godine.
Socijalne Anketa Radne Snage K1 2021
21/06/2021 21/06/2021 14:29:45 21/06/2021 14:29:45 Europe/Ljubljana Socijalne Statistika Smrti
2020
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Socijalne Statistika Smrti 2020
23/06/2021 23/06/2021 14:30:55 23/06/2021 14:30:55 Europe/Ljubljana Ekonomija Statistika Spoljne Trgovine
 Maj 2021
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomija Statistika Spoljne Trgovine  Maj 2021
23/06/2021 23/06/2021 14:31:36 23/06/2021 14:31:36 Europe/Ljubljana Ekonomija Bruto Domaći Proizvod (BDP) po Rashodnom i Proizvodnom Pristupu
K1 2021
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomija Bruto Domaći Proizvod (BDP) po Rashodnom i Proizvodnom Pristupu K1 2021
24/06/2021 24/06/2021 14:32:14 24/06/2021 14:32:14 Europe/Ljubljana Socijalne Procena Stanovništva
2020
Agencija za Statistiku Kosova Agencija za Statistiku Kosova infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Socijalne Procena Stanovništva 2020

Odložene publikacije označene su crvenom strelicom. Da biste gledali kašnjenje, ostanite s mišem na strelici.

Showing page 3 od 7