/media/5147/img_7438.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=132173401220000000

Zatvara se Konferencija: Nedelja Popisa Stanovništva na Kosovu 2021

01/11/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) organizovala je Konferenciju: Nedelja Popisa Stanovništva 2021.

Na ovoj konferenciji su bili pozvani centralne i lokalne institucija, kao što su: ministarstva, agencije i  drugi javni instituti; opštine i lokalne samouprave; međunarodne organizacije (UN, EU i ambasade); verska zajednica, nevladine organizacije (NVO), civilno društvo i mediji; a petog dana pozvani su KANU, univerziteti, istraživači i razni stručnjaci.

Uvodnu reč na ovoj  Konferenciji održao je Glavni Izvršni Direktor ASK-a, g. Isa Krasniqi,koji je dao detaljna objašnjenja o pripremama za Popis Stanovništva 2021.godine na Kosovu, i o značaju i upotrebi ovih podataka u pogledu  statističke uporedivosti, tačnosti, relevantnosti i blagovremenih rezultata, koji se dostavljaju Vladi Kosova, opštinama i lokalnoj samoupravi. lokalne vlasti sa jedne strane i EU, MMF, Svetskoj Banci, itd., sa druge strane, bolja podloga za pregovore i donošenje odluka, koja u velikoj meri se zasnivaju  na Popisu Stanovništva, kao ključni instrument zemlje kandidata, koji podržava i prati istorijski proces Kosova u  integraciji u EU.

G. Krasniqi je rekao da će “Popis Stanovništva 2021 biti u potpunosti u skladu sa međunarodnim preporukama i u skladu sa Acquis Communautaire (Poglavlje 18), koji uključuje metodologiju, klasifikacije i postupke za prikupljanje podataka u različitim oblastima, između ostalog i  demografske i socijalne statistike“.

 

G. Krasniqi naglasio je važnost podataka Popisa Stanovništva  za MICS, demografsku dividendu, projekcije stanovništva, demografsko planiranje i u oblasti obrazovanja; korišćenje ovih podataka za makroekonomske pokazatelje (GDP/BDP, tržište rada i zdravstvo); podaci popisa u pogledu sigurnosti, teritorije, životne sredine i migracija itd .; podaci popisa i pokazatelji SDG-a(COR) 2030; podaci i ekonomski razvoj, posebno stranih ulaganja.

 

Cilj ove Konferencije bio je informisanje o najnovijim dešavanjima u vezi sa  pripremama za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2021, istovremeno primajući predloge, preporuke i uopšte zahtev za doprinos ovih kategorija društva za uspešniju realizaciju ovog velikog, važnog projekta, ne samo za Agenciju za Statistiku Kosova, već i za Kosovo uopšte.

Dok, detaljnu prezentaciju o planiranju aktivnosti za sprovođenje Popisa stanovništva 2021, i plan budžeta raspodelenom u narednim pet godinama predstavio je Direktor Odjeljenja za Socijalnu Statistiku g. Avni Kastrati.

Među ostalim temama o kojima se raspravljalo na konferenciji bile su: Metode aplikacije za prikupljanje podataka na terenu (CAPI); prezentacija upitnika i prezentacija za komunikaciju i sensibilizaciju.

Konferencija je bila otvorena za diskusiju.

Konferencija je održana u prostorijama hotela "Sirius".