/media/3728/viber-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131575674070000000

Švedski stručnjaci Švedske Statistike (SCB) posetili su Kosovo

08/12/2017

Od 4-8 decembra, švedski stručnjaci za komunkiaciju  iz Švedske Statistike (SCB), gđa. Anna Blomen i g. Hakan Morberg  posetili su Agenciju za Statistiku Kosova.

Ova misija je sprovedena u okviru projekta saradnje između ASK-a i Švedske Statistike (SCB), komponenta Diseminacije /Analize. Tema ove jednonedeljne misije bila je "Korišćenje i komuniciranje statistika".

Cilj misije je bio  poboljšanje diseminacije statističkih podataka putem veb stranice ASK-a i poboljšanje percepcije interesnih grupa i korisnika o statistikama ASK-a.

Stručnjaci SCB-a su imali niz sastanaka sa osobljem ASK-a i drugim kosovskim institucijama, kao što su: KP / Kancelarija za Strateško Planiranje, CBK, Ministarstvo Finansija, Ministarstvo Poljoprivrede, Ministarstvo za Evropske Integracije, Univerzitet u Prištini / Poljoprivredni Fakultet, Koledž "UBT" i NVO  "Žene za žene".  Sastanci su takođe održani sa međunarodnim organizacijama, kao što  je Međunarodni Monetarni Fond.

Tokom intervjua koje je sproveo tim SCB-a, izrađene su veoma pozitivne ocene o radu ASK-a, i takođe su date  sugestije za dalje unapređenje  diseminacije podataka i kontakata sa korisnicima.

Nakon procene “ Peer Review-a”, ovo je bila još jedna međunarodna procena ASK-a.