/media/5212/ict.jpeg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=132209770830000000

Rezultatet e Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK), 2020

16/12/2020