/media/7096/311468544_540030654794548_8902081294945945448_n.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=133110796220000000

Regjistrimi i Popullsisë – Nevojë dhe Domosdoshmëri për Zhvillim, Diskutimi i Parë Publik

21/10/2022