/media/3899/img_0280.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131644656180000000

Predavanje studentima Prištinskog Univerziteta/ Filozofski Fakultet, "Statistički Sistem Republike Kosova i Pristup Zvaničnoj Statistici"

01/03/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) u toku svojih aktivnosti, danas je održala predavanje u Nacionalnoj Biblioteci "Pjetër Bogdani" studentima Prištinskog Univerziteta/ Filozofski Fakultet na temu "Statistički Sistem Republike Kosovo i Pristup Zvaničnoj Statistici”.

Predavanje je održao Izvršni Direktor Agencije za Statistiku Kosova, g.Isa Krasniqi, koji je održao kratku prezentaciju, tokom koje je upoređivao šemu sistema u nedavnoj prošlosti sa trenutnim Statističkom Sistemu Kosova.

On, takođe je govorio o statusu i finansiranju ASK-a; aktuelnom organogramu ASK-a; Statističkom Savetu Kosova i funkcionisanju i dužnostima ovog saveta; Dugoročnom petogodošnjem statističkom programu; godišnjim planovima i izveštajima; ciklusu planiranja; izvorima podataka i statističkim registrima; budžetu i donatorima; prioritetima u prethodnom periodu i prioritetima u dugoričnim periodima2018-2022; broj statističkih proizvoda 2012-2017; broj posetilaca web stranice ASK-a; kao i izazovima sa kojima se ASK suočava.

Dok g. Burim Limolli  ovom prilikom demonstrirao  kako pristupiti podacima zvanične statistike i promovisao platformu ASKData.

Cilj ovog predavanja bio je podsticanje neformalnih profesionalnih odnosa između institucija i studenata Prištinskog Univerziteta, sa posebnim naglaskom na sticanju znanja o zvaničnoj statistici i njihovoj upotrebi za naučna istraživanja.

Ovo predavanje je organizovao Centar za Razvoj Karijere (CRK) Prištinskog Univerziteta.