/media/4444/ligj-me-student.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131877980000000000

Predavanje studentima Prištinskog Univerziteta / Filozofski Fakultet / Odeljenje za Socijalni Rad "Značaj i Pristup Zvaničnoj Statistici"

26/11/2018

Na zahtev Prištinskog Univerziteta, Filozofski Fakultet, Odeljenje za Socijalni Rad, u Agenciji za Statistiku Kosova (ASK) održana je predavanje na Temu: “ Značaj i Pristup  Zvaničnoj Statistici".

U okviru ovog predavanja Izvršni Direktor ASK-a, g.Isa Krasniqi je predstavio značaj, nezavisnost, pristup i korišćenje Zvaničnih Statistika za razvoj politika i strategija naše zemlje.

G. Krasniqi je takođe naglasio veliki značaj zvaničnih statistika, posebno za studente koji imaju veliku potrebu za pripremu istraživanja, radova i tema za Bačelor, Magistarske  i Doktorske studije, koristeći zvanične statističke podatke koje objavljuje ASK.

 Između ostalog, g. Krasniqi je takođe spomenuo nedavno potpisani Memorandum o Razumevanju sa Prištinskom Univerzitetu "Hasan Priština”.

 Način pristupa zvaničnim statističkim podacima je pokazao g. Burim Limolli koji je takođe  promovisao i platformu  ASKData, kao i bilo je mnogih pitanja i odgovora

Ovo predavanje je organizovana od strane ASK-a na zahtev Prištinskog Univerziteta, Filozofski Fakultet, Odjeljenja za Socijalni Rad.