/media/4002/vizita-e-eurostat-it-në-kosovë-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131692346350000000

Poseta Eurostata Kosovu

26/04/2018

Agenciju za Statistiku Kosova posetili su predstavnici Eurostata, na čelu sa g. Pieter Everaers, direktor Direkcije A - Saradnja u Uvropskom Statističkom Sistemu; Međunarodna Saradnja; Izvori u DG Eurostatu, Evropske Komisija. Zajedno sa  g. Everaersom su takođe bili g. Torbioern Carlquist, DG ESTAT Jedinica A3, Koordinator Eurostata za Albaniju i Makedoniju i g. Simen Saeterdal, DG ESTAT, Jedinica A3, Koordinator Eurostata za Kosovu.

Tokom posete, Eurostat je razgovarao sa visokim predstavnicima o specifičnim pitanjima, posebno u vezi sa preporukama Izveštaja EU-a o napretku Kosova i podizanju svesti o značaju zvanične statistike u okviru procesa Evropskih Integracija.

Tokom ove posete, Eurostat je imao sastanke sa Zamenikom premijera, Enver Hoxhaj, Komisijom za Javnu Upravu u Skupštini Kosova i Kancelarijom EU-a na Kosovu, gdje je razgovarao o situaciji Agencije za Statistiku Kosova (ASK) uopšte i sa posebnim naglaskom o izmenama Zakona o Zvaničnoj Statistici i obezbjeđivanje dovoljnih izvora za ASK.

G. Everaers je sarađivao sa Agencijom za Statistiku Kosova od 2005. godine, od kada  dao jedan izvanredan doprinos za ASK i Statističkom Sistemu Kosova u celini.

Agencija za Statistiku Kosova je veoma zahvalan g.Everaersu za doprinos i podršku pruženu Kosovu, ASK-u i njegovom osoblju, kao  tokom svojih misija na Kosovu, tačnog izveštavanja o Kosovu u Eurostatu, tako i prilikom podrške osoblju ASK-a u njihovim dugoročnim obukama ili drugim službenim posetama Eurostatu.

Razvoj i dalje unapređenje Statističkog Sistema Kosova deo je doprinosa g. Everaersa.

Eurostat je glavni partner Nacionalnih Statističkih Instituta na zemljama Zapadnog Balkana i podržava razvoj Nacionalnih Statističkih Instituta i čitavog Nacionalnog Statističkog Sistema.