/media/4993/ke_mics29082019.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=132115688430000000

Počinje predtestiranje Upitnika za Anketu Klastera Višestrukih Pokazatelja (poznat kao MICS6)

29/08/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) u saradnji sa UNICEF-om sprovodi predtestiranje upitnika za  Anketu Klastera Višestrukih  Pokazatelja (široko poznat kao MICS6)

Glavni Izvršni Direktor Agencije za Statistiku Kosova, g. Isa Krasniqi i Šef Kancelarije UNICEF-a na Kosovu, g. Murat Shahin danas izašli su danas na terenu kako bi izbliza pratili napredak u sprovođenju  predtestiranja upitnika za  Anketu Klastera Višestrukih  Pokazatelja (široko poznat kao MICS6)

Oni su pratili sprovođenje ankete na terenu u selu Ajvalia u opštini Priština, gde zajedno sa anketarima su dočekani  u jednoj porodici iz ovog sela, gde je anketa sprovedeno.

Izvršni Direktora ASK-a, g. Isa Krasniqi  je zahvalio UNICEF-a za kontinuiranu finansijsku podršku i međunarodnu ekspertizu koju daje ASK-u.  On je takođe zahvalio i domaćistvo u Ajvaliji koja ih je dočekala.

Dok, Šef Kancelarije UNICEF-a na Kosovu, g. Murat Shahin između ostalog je rekao da je UNICEF veoma zadovoljan saradnjom sa Agencijom za Statistiku Kosova i realizacijom ove ankete na terenu, u poređenju s drugim državama u Regionu.

Ankete Klastera Višestrukih  Pokazatelja (MICS) su ankete domaćinstava koje su  dizajnirane za pružanje ažuriranih informacija o stanju dece, žena i muškaraca i za merenje   ključnih pokazatelja koji omogućuju državama da prate napredak prema ostvarenju Ciljeva. Održivog Razvoja (COR) i drugih međunarodno dogovorenih ciljeva, objektiva i pokazatelja.

MICS na Kosovu je sproveden po prvi put u godinama 2013-2014. Ovo je drugi krug ove ankete.