/media/5893/1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=132576173220000000

Nënshkruhet Marrëveshje Mirëkuptimi ndërmjet Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe Ministrisë së Mbrojtjes

12/02/2021