/media/6299/foto-03.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=132767124920000000

Nënshkruhet Marrëveshje Mirëkuptimi ndërmjet Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) dhe Swisscontact-it

21/09/2021