/media/6054/img_5278.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=132675464660000000

Nënshkruhet Marrëveshje Mirëkuptimi ndërmjet Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) dhe Institutit të Statistikave të Republikës së Shqipërisë (INSTAT)

07/06/2021