/media/1462/ag_price.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131196172850000000

Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi, TM4 2020

05/02/2021