/media/4370/konferencë-me-donatorë-regjistrimi-i-popullsisë-2021.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131841786970000000

Donatorska Konferencija o Popisu Stanovništva na Kosovu 2021

16/10/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) uz podršku UNOPS-a danas je organizovala Donatorsku konferenciju o Popisu Stanovništva, Domaćinstva i Stanova na Kosovu 2021.

Uvodni govor na ovoj konferenciji je držao Zamenik-Premijera Republike Kosova, dr Enver Hodžaj, koji je između ostalog rekao da "Vlada Kosova smatra Statistički Sistem Kosova kao jedan od najvažnijih sistema zemlje. U okviru ovog sistema, razvoj i jačanje Agencije za Statistiku Kosova se smatraju kao jedan od glavnih prioriteta u okviru napretka i institucionalnih reformi”.

Zamenik- Premijera, Hodžaj je visoko cenio donatorsku podršku za ASK, koji su dosledno pomagali ASK-u u izgradnji kapaciteta, proizvodnji zvanične statistike i poboljšanju kvaliteta statističkih proizvoda.

Na kraju je obećao da će Vlada Kosova podržati ASK-a u povećanju statističke proizvodnje, povećanju ljudskih i infrastrukturnih kapaciteta, onako kako ga je podržala  u pogledu  razvoja velikih projekata u zemlji. Stoga, "Projekt ima punu podršku Vlade Kosova i u financijskom pogledu i pozivam donatore ove konferencije, da podrže Popis Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2021" - rekao je Zamenik- Premijera, Hoxhaj.

Dalje, reč je uzeo Izvršni Direktor ASK-a, g. Isa Krasniqi, koji je dao detaljna objašnjenja o pripremama Popisa Stanovništva 2021 na Kosovu, kao i o važnosti i korišćenju ovih podataka, kako u pogledu statističke uporedivosti, tačnosti, relevantnosti i blagovremene proizvodnje koje pružaju Vladi Kosova s jedne strane i EU-u, MMF-a, Svetskoj Banci i dr., s druge strane, bolju  pozadinu za pregovore i donošenje odluka, koja u velikoj meri su zasnovana na Popisu Stanovništva, kao ključni instrument zemlje kandidata, koja podržava i prati istorijski proces Kosova u integracijama u EU.

G. Krasniqi je rekao da će "Popis Stanovništva 2021 biti u potpunosti u skladu sa međunarodnim preporukama i u skladu sa Acquis Communautaire (Poglavlje 18), koji uključuje metodologiju, klasifikacije i procedure prikupljanja podataka u različitim oblastima, između ostalih i  demografske i socijalne statistike".

G. Krasniqi je naglasio važnost podataka Popisa Stanovništva za MICS, demografske dividende, projekcije stanovništva, demografskog planiranja i obrazovanja; korišćenje ovih podataka o makroekonomskim pokazateljima (GDP/BDP, tržište rada i zdravstva); popisni podaci u pogledu sigurnosti, teritorije, životne sredine i migracija itd. podaci Popisa i pokazatelji  SDG-a 2030; podaci i ekonomski razvoj, posebno stranih investicija.

Direktor Odeljenja Socijalnih Statistika, g.Avni Kastrati je predstavio detaljnu prezentaciju o planiranju aktivnosti za sprovođenje Popisa stanovništva 2021 i budžetskog plana koji se distribuira u narednih pet godina.

Dok, detaljnu prezentaciju o planiranju aktivnosti za sprovođenje Popisa Stanovništva 2021 i budžetskom planu raspodelenom u narednim pet godinama, predstavio je direktor Odjela Socijalnih Statistika, g. Avni Kastrati.

Nakon toga, konferencija je bila otvorena  za donatorsku diskusiju, gde predstavnik Kancelarije EU-a na Kosovu, g.Samir Selimi je pružio podršku ovom popisu sa 1.2 miliona evra, uglavnom u praćenju implementacije projekta i na kvalitetu prikupljanja podataka. Zatim bilo je diskusija i od  predstavnika Ambasade Švedske, UNFPA, UNICEF-a itd.

Na ovoj konferenciji prisustvovali su predstavnici lokalnih institucija i ambasada i međunarodnih organizacija.

Konferencija je održana u hotelu “Sirius”.