Mogućnosti za zapošljavanje

Konkurs o Sporazumu za Posebne Usluge

13/02/2018

Službenik za Statistiku u Regionalnoj Kancelariji u Prištini

12/06/2018

Ponavljanje konkursa Anketar/ Ispitivač za Statistiku PRODCOM-a 2018

28/06/2018
06/02/2018

Razvijač aplikacija za statistiku stočarske proizvodnje (APS) Sporazum za Posebne Usluge

14/02/2018
08/02/2018

Javni Konkurs o Sporazumu za Posebne Usluge

11/04/2018

Jedan (1) Službenik za statistiku obrazovanja

16/04/2018

Dva (2) Službenika Regionalne Kancelarije za Statistiku u Đakovici

16/04/2018
02/05/2018

Showing page 1 od 4