Ekonomija

Nacionalni Računi (BDP)
Cene
Računi Vlade
Strukturne Poslovne Istraživanje
Energija
Hoteli i Turizam
Transporta
PRODCOM
Kratkoročne statistike

Socijalne

Tržište Rada
Demografija i Migracije
Obrazovanje
Pravosuđe
Kultura i Sport
Zdravstvo i Socijalna Zaštita
Životni Uslovi

Poljoprivreda

Anketa Poljoprivrednih Domaćinstava
Ekonomski Računi u Poljoprivredi
Indeks Cena Proizvoda i Cene u Poljoprivredi
Životna Sredina
Otpad
Voda