Voćnjaci u Republici Kosovo, 2014

  • 19/12/2013

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila podatke o  "Voćnjacima u Republici Kosovo” za  2014 godinu. Ovo je treća publikacija koja sadrži podatke iz Popisa Poljoprivrede 2014. godine.

Ali, u ovoj publikaciji su prikazani i podaci o subvencijama i investicionim grantovima u poljoprivredi, podaci iz Ankete Poljoprivrednih Domaćinstava, kao i neki podaci iz Organizacija UN za Hranu i Poljoprivredu (FAO).

U ovoj publikaciji su takođe prikazani podaci o ukupnoj površini poljoprivrednog zemljišta, površine sa stalnim usevima, površine pod voćnjacima kao što su: koštičavo voće, jabučasto voće, Jezgrasto voće, jagodičastvo voće, bobičasto voče , sadnice drveća i mašine i pomoćna mehanizacija poljoprivrednih gazdinstva sa plantažama voća.

Podaci u ovoj publikaciji su prikazani agregirani na nivou Kosova, prema regionima i prema opštinama (u nekim slučajevima). U publikaciji su takođe prikazane i veličine klasa, prema broju poljoprivrednih gazdinstava  i prema površini pod voćnjacima.

Rezultati Popisa Poljoprivrede (PP) 2014.godine su pokazali da od ukupne površine korišćenog poljoprivrednog zemljišta, višegodišnji usevi učestvuju sa 1.9%.

Površina zemljišta zasađena sa višegodišnjim usevima je 7 788.23 ha.

Voće su  deo grupe višegodišnjih kultura, i prema statističkim podacima, ova grupa zauzima površinu od  4 390.24 hektara zasađeno drvećem.

Od ove površine 3 519.66 ha su plantaži voća. Broj poljoprivrednih gazdinstava koje imaju plantaže voća je 11 677, dok broj poljoprivrednih gazdinstava koje ekstenzivno  kultivišu stabla drveća je 95 064.

Poljoprivredna gazdinstva sa plantažama voća kultivišu u proseku 0,3 ha.

Većina površine plantaža voća je zasađena jabukom (56,1%) i šljivom (19,9%). Jabuka i šljiva su ujedno i najvažnije vrste voća  koje se uzgajaju u ekstenzivnim  voćnjacima na Kosovu (jabuka u ovom sektoru je rasprostranjena sa 34,3% i šljiva 24,8%).

Na globalnom nivou, prema statistici  iz FAOSTAT-a, Kina zauzima prvo mesto u proizvodnji voća sa 33.3 miliona tona, što je gotovo polovina svetske proizvodnje, zatim slede SAD sa 4.3 miliona tona.

Dok, u 28 zemalja EU-a u 2014. Godini je proizvedeno   oko 14.3 miliona tona jabuka.

Jabuke su proizvedene u gotovo svim državama članicama EU-a, ali najveći proizvođači su Poljska, Italija i Francuska.

Prema Popisu Poljoprivrede u Republici Kosovo (PP) u 2014. godini, ukupna površina pod plantažama jabuka je bila 1 973,19 ha. Što se tiče opština, Istok ima najveću  površinu pod plantažom jabuka 272.63 ha, zatim sledi  opština Peći sa  176.70 ha, opština Gnjilane sa 126.06 ha, opština Prištine sa 111,93 ha, Uroševac sa 104.28 ha, Mališevo sa 96.58 ha, Srbica sa 94.55 ha i ostale opštine  ( zajedno) oko 990.46ha.

Što se tiče kruške, Azija je kao kontinent najveći proizvođač kruške sa 49,23% svetske proizvodnje, zatim sledi Evropa sa 21: 35%.

Najveći proizvođači krušaka su Kina sa 15,2 miliona tona i SAD  sa 0.74 miliona tona.

Najveći proizvođač krušaka u Evropi u 2010.godini (WAPA, 2012.) je bila  Italija (680 000 tona),slede Španija (456 000 tona) i Belgija (285 000 tona).

Za više informacija o publikaciji "Voćnjaci u Republici Kosovo, 2014"posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/popis-poljoprivrede