Vlada usvaja Nacrt zakona o Popis stanovništva, domaćinstava i stanova

  • 24/12/2021

Popis stanovništva na Kosovu biće obavljen 2022. Godine

Vlada Republike Kosovo na svojoj 50. sednici održanoj 23. decembra 2021. godine Odlukom br. 04/50 usvojio Nacrt zakona o Popis stanovništva, domaćinstava i stanova na Kosovu

Ovim nacrtom zakona uređuje se način organizacije popisnog procesa, definišu nadležnosti i odgovornosti organa koji organizuju, pomažu i sprovode Popis, dokumentovanje, obradu, čuvanje, objavljivanje podataka i administrativne mere. Zakon takođe reguliše teritorijalno produženje Popisa, rokove, održavanje i proces u celini, građanske obaveze za učešće u Popisu, administrativne sankcije i nadležnost nadležnih institucija.

Na sastanku je najavljeno da će popis stanovništva na Kosovu biti sproveden 2022. godine.

Popis stanovništva je važan nacionalni projekat, koji sprovodi Agencija za Statistiku Kosova (ASK) uz podršku centralnih i lokalnih institucija u zemlji.

Popis stanovništva će centralnim i lokalnim institucijama, organizacijama i preduzećima pružiti širok spektar podataka za kreiranje politike u pripremi strateških planova i istraživačkih analiza za oblasti kao što su obrazovanje, zdravstvo, saobraćaj, kapitalni projekti itd. Dakle, stvoriće osnovu za prikupljanje, analizu i davanje podataka o ključnim demografskim i socio-ekonomskim pokazateljima u zemlji.