V.d. Izvršnog Direktora Agencije za Statistiku Kosova, g. Ilir Berisha se sastao sa šefom Misije OEBS-a na Kosovu, ambasadorom Majklom Devenportom

  • 27/01/2023

Na sastanku sa ambasadorom Davenportom,v.d. Izvršnog Direktora i Menadžer Popisa Stanovništva, g. Avni Kastrati, razgovarali su o pripremama za Popis Stanovništva 2023. Mogućnosti za intenziviranje saradnje, pristupe i modele za najuspešnije sprovođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova na Kosovu, u periodu od 1. septembra do 16. oktobra 2023. godine.

G. Berisha je istakao značaj  nacionalnog projekta Popisa stanovništva za nacionalni statistički program u zemlji. On je takođe zahvalio predstavnicima OEBS-a na Kosovu na njihovoj spremnosti da podrže, kako bi popis stanovništva imao teritorijalnu sveobuhvatnost.

Ambasador Davenport je spomenuo sveobuhvatan pristup OEBS-a sigurnosti koji uključuje političko-vojne, ekonomske, ekološke i ljudske aspekte.

Misija OEBS-a na Kosovu ima mandat da štiti i promoviše ljudska prava i prava zajednica, kao i demokratizaciju i razvoj sektora javne bezbednosti. OEBS ostaje posvećen pružanju podrške institucijama u unapređenju ključnih sektora.

Ambasador Davenport je izrazio spremnost za podršku kroz ljudske i tehnološke resurse za Agenciju za Statistiku Kosova. Kao i institucionalnu saradnju sa Kancelarijom za institucionalnu Demokratizaciju i Ljudska Prava (ODIHR), u koordinaciji aktivnosti za socijalno uključivanje u popis stanovništva.

Konstruktivan sastanak i razgovor o nizu važnih tema za što uspešnije sprovođenje popisa stanovništva, teritorijalnu pokrivenost i garantovanje prava kroz učešće za sve grupe stanovništva u Republici Kosovo.

Predstavnici ASK-a su ponovili institucionalnu posvećenost realizaciji projekta Popisa u skladu sa najboljom nacionalnom i međunarodnom praksom, poštovanjem evropskih standarda i intenziviranjem regionalne saradnje.