Uticaj pandemije virusa COVID-19 na publikacije Agencije za Statistiku Kosova

  • 10/04/2020

U vreme kada smo svi informisani o situaciji Pandemije, koja se brzo razvija zbog korona-virusa (svuda poznat kao COVID-19) i merama koje su preduzele nadležne institucije Republike Kosovo za zaštitu od ove Pandemije, Agencija za Statistiku  Kosova (ASK) i dalje je posvećena i uložit će sve napore, da ispuni svoju misiju da korisnicima pruži potrebne statističke podatke.

Istovremeno, ASK će nastaviti sa objavljivanjem podataka koja se smatraju neophodnim za pravilno funkcionisanje ekonomije, društva i institucija Republike Kosovo uopšte.

Stoga, sve publikacije u kojima može da utiče stanje stvoreno pandemijom COVID-19 biće odložene  do daljnjeg. Za sigurnost i zaštitu zaposlenih u Agenciji za Statistiku Kosova i naših korisnika, pokušavamo da preduzmemo sve neophodne mere u skladu sa preporukama nadležnih organa.

Iz tog razloga, deo naših zaposlenih radi od kuće, dok u svojim radim mestima ili u prostorijama ASK-a,  radi samo deo osoblja koji obavljaju samo neophodne ili suštinske poslove, koje ASK smatra prioritetom.

Prikupljanje podataka


Mi smo svesni činjenice da, zbog teških uslova rada, mnoge izveštajne jedinice neće biti u mogućnosti da pravovremeno dostavljaju završene izveštaje. Budući da nam je podrška iz izvora podataka izuzetno važna, u nastojanju da našim korisnicima i široj javnosti pružimo zvanične statistike, uložit ćemo sve napore da kasnije prikupimo podatke ili razne izveštaje, tj. 
čim ova situacija sa virusom prođe.

Osim toga, želimo da vas obavestimo da zbog situacije na terenu stvorene od COVID-19, trenutno su obustavljene terenske ankete i one neće biti sprovedene od fizičkih izveštajnih jedinica. Ankete će se sprovoditi u odgovarajućim i adekvatnim formama čim se ispune minimalni uslovi za njihovo sprovođenje.


S obzirom na poteškoće za koje se očekuju da će nastati u procesu prikupljanja i obrade statističkih podataka, kao i njihovo objavljivanje prema rokovima navedenim u Kalendaru Publikacija ASK-a, može se desiti da postavljeni rokovi budu odloženi. Sve informacije o mogućim promenama biće dostupne na veb-sajtu ASK-a: http://ask.rks-gov.net


Informacije i zahtevi korisnika


Na sve vaše zahteve za statističke podatke odgovorit ćemo što je pre moguće. Vaše zahteve možete, kao i uvek, poslati na e-mail: hazbije.qeriqi@rks-gov.net i infoask@rks-gov.net.

Takođe, možete nas kontaktirati i telefonom: +383 (0) 38 200 31 129.

Promene u organizaciji Agencije za Statistiku Kosova 


Na osnovu odluka i stavova Vlade Republike Kosovo, da sve institucije smanje svoje opšte angažovanje i aktivnosti na nivou mera suštinskih radova; na osmovu zahteva i preporuka iz dopisa EUROSTAT-a, da što je više moguće sprečimo širenje koronavirusa (COVID-19), odnosno da se fokusiramo samo na naj prioritetnije statističke pokazatelje; i, s obzirom na to da je najsigurniji način komunikacije korišćenje alternativnih sredstava komunikacije, poput e-pošte, telefonskih i poštanskih usluga, ASK je odlučila da ograniči sastanke sa korisnicima statističkih podataka, i sa korisnicima Biblioteke ASK-a.

Iz tog razloga su smanjeni lični kontakti, koji su u našem obostranom interesu, osim onih ličnih kontakata, koji su apsolutno neophodni.

Biblioteka

Do daljnjeg, Biblioteka je zatvorena za korisnike.

Kontakt:
Možete nas kontaktirati na e-mail: hazbije.qeriqi@rks-gov.net ose infoask@rks-gov.net.
ili na  tel: (+383) 038 200 31 129 ose 147.

ASK  će i dalje budno pratiti napredak situacije i zatim prilagiditi aktivnost objavljivanja publikacija, po prioritetu i potrebama. Dakle, bićete obavešteni što je pre moguće o budućim dešavanjima.

Poštovani korisnici, hvala na razumevanju!