Upotreba Informaciono-Komunikacionih Tehnologija u Preduzećima, 2018

  • 23/12/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) pripremila je po prvi put publikaciju sa podacima o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima za 2018. godinu.

U 2019. godini, Odeljenje Ekonomskih Statistika u ASK sprovela je po prvi put anketu o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima prema metodologiji Eurostata. Anketa je provedeno na teritoriji Republike Kosovo u preduzećima sa 10 i više zaposlenih.

U ovoj publikaciji su prikazani sledeći podaci:

Prema rezultatima na nivou ankete, preduzeća koja su u 2018.godini  koristile računar u poslovne svrhe, predstavljaju 98.6% preduzeća.

Prema rezultatima na nivou ankete, 97.1% poduzeća su koristila internet u poslovne svrhe tokom 2018. godine.

Maksimalna brzina preuzimanja dokumenata> = 10Mbit / s do <30Mbit / je najčešće korišćena brzina preuzimanja od preduzeća sa 40%.

63.1% anketiranih preduzeća imaju web stranicu preduzeća, dok 81.3% preduzeća koriste društvene medije.

11.4% od anketiranih preduzeća je ostvarilo  prodaju putem web stranice ili neke druge aplikacije putem računara. Dok 19.0% od njih je ostvarilo  kupovinu  putem web stranice ili neke druge aplikacije putem računara.

Više podataka o Upotrebi Informaciono-Komunikacionih Tehnologija u Preduzećima možete naći na web stranici: http://ask.rks-gov.net/