Turistički Kapaciteti (Smeštajne Jedinice) na Kosovu, 2016

  • 14/07/2017

Na konferenciji "Turistički Kapacitet (Smeštajne Jedinice) na Kosovu u 2016. godini", koja je održana danas, Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate ovog istraživanja.

U svom uvodnom govoru Izvršni Direktor ASK-a, g. Isa Krasniqi, koji je govorio o značaju saradnje između ASK-a i drugih institucija kao što su Ministarstvo Trgovine i Industrije. i Kosovska Policija, za dobijanje statističkih podataka o turističkom prometu graničnim prelazima  Republike Kosova.

On je takođe zahvalio glavnog donatora ovog istraživanja, projekat Swisscontact PPSE  " Podrška  ASK-u za poboljšanje statistika turizma Kosova sa međunarodnim standardima".

Na ovoj konferenciji su prisustvovali predstavnici i predstavnici Swisscontact-PPSE, Ministarstva Trgovine i Industrije i Kosovske Policije.

Dok, rezultate ovog istraživanja je objavio g. Ismail Sahiti, Šef Odseka za Ekonomske Statistike u ASK.

Prema ovom istraživanju, u 2016. na Kosovu su identifikovana ukupno 495 smještajnih jedinica, od njih 464 jedinica su bila aktivna  i 31 pasivna jedinica.

Kapacitet aktivnih jedinica je 6936 soba i 10 985 kreveta. Najveći broj smeštajnih jedinica je u opštini Priština, zatim slede opština Peći, Prizrena, Uroševaca, i tako dalje.

Glavne kategorije smještajnih jedinica na Kosovu su Hoteli i Moteli. Od ukupnog broja smeštajnih jedinica, hoteli obuhvataju  42% a moteli 39%.

U ostatku, od 19% su obuhvaćene ostale manje kategorije smeštajnih jedinica na Kosovu, kao što su:  gostionice, hosteli, apartmani za posetioce, bungalovi  i prostori za kampovanje koji su u fazi razvoja.

Broj zaposlenih u turističke aktivnosti za 2016. godinu iznosi  je 2 791 zaposlenih, 851 od njih su žene.

Što se tiče pravnog oblika poduzeća, 87% od njih su Individualni Biznis  u Privatnom Vlasništvu, dok ostali deo preduzeća pripada drugim pravnim oblicima.

Za više informacija o istraživanju "Turistički Kapaciteti (Smeštajne Jedinice) na Kosovu, 2016", posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/hoteli-i-turizam