Tromesečni Bilten, K4 2020

  • 29/01/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila Kvartalni Bilten, K4 2020.

Kvartalni Bilten K4 - 2020 je jedna od naj posebnih i sveobuhvatna publikacija Agencije za Statistiku Kosova.

U ovoj publikaciji su sažeti veoma važni statistički podaci u različitim vremenskim serijama, koji se odnose na Kosovu.

Statistički podaci, prikazani u Kvartalnom Biltenu K4 - 2020 su pripremljeni  na osnovu iskustva, saradnje sa korisnicima  i spremnosti odeljenja ASK-a da pravovremeno  i kvalitetno odgovori zahtevima korisnika.