Tromesečni Bilten, K2 2017

  • 30/07/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila  Kvartalni Bilten K2 - 2019.

Kvartalni Bilten K1 - 2019 je jedna od naj posebnih i sveobuhvatna publikacija Agencije za Statistiku Kosova.

U ovoj publikaciji su sažeti veoma važni statistički podaci u različitim vremenskim serijama, koji se odnose na Kosovu.

Statistički podaci, prikazani u Kvartalnom Biltenu K2 - 2019 su pripremljeni  na osnovu iskustva, saradnje sa korisnicima  i spremnosti odeljenja ASK-a da pravovremeno  i kvalitetno odgovori zahtevima korisnika.