Statistike Ugostiteljstva, K3 2016

  • 14/12/2016

 

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistike Ugostiteljstva na Kosovu za treći kvartal (K3) 2016. godine.

U trećem kvartalu 2016.godine deo ankete su bili 109 hoteli koji posluju na teritoriji Kosova. Većina hotela se nalaze u regionu Prištine, Peći, Uroševca, itd. Na osnovu ankete, iskorišćeni kapacitet na nivou zemlje je bio 16.31%.

U K3 2016.godine bilo je 36 872 posetioca, od kojih 29.23% su domaći,  a 70.77%  su bili strani posetioci. Dok, broj noćenja u K3 2016.godine je bio 56 558, od toga 27.21% noćenja su od domaćih i 72.79 % od stranih posetioca.

Najveći broj posetioca i njenjih noćenja ima region Prištine sa 19 638 posetioca i sa 31 326 noćenja.

Najveći broj stranih posetioca je fokusiran na regionu Prištine, Peći itd.

Dok, što se tiče stranih posetioca najveći broj od njih je bio iz Albanije, Nemačke, Švajcarske, itd.

Za više informacija o  Statistikama Ugostiteljstva posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/hoteli-i-turizam