Statistike Ugostiteljstva, K1 2016

  • 15/06/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistike Ugostiteljstva na Kosovu za prvi kvartal (K1) 2016. godine.

Deo istraživanja su 103 hotela koji posluju na teritoriji Kosova. Većina hotela se nalaze u regionu Prištine, Uroševca, Peći, itd.

Na osnovu ankete, iskorišćeni kapacitet na nivou zemlje je 14.58%.

U K1 2016.godine bilo je 32.641 posetioca od kojih 45.80% su domaći a 54.20% su strani posetioci. Dok broj noćenja u K1 2016.godine je 46 496, od toga 41.99% noćenja su od domaćih i 58.01% od stranih posetioca.

Najveći broj posetioca i njenjih noćenja ima region Prištine sa 20 730 posetioca i sa 32 871 noćenja.

Najveći broj stranih posetioca je fokusiran na regionu Prištine, Peći itd.

Što se tiče stranih posetioca najveći broj od njih je iz Albanije, Turske, Nemačke, itd.
 

Za više informacija za Statistike Ugostiteljstva posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/hoteli-i-turizam

Nema pdf na srpski jezik