Statistike Spoljne Trgovine (SST), 2015

  • 10/06/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila podatke o toku izvoza i uvoza roba za 2015.godinu.

Podaci o Spoljnoj Trgovini na Kosovu u 2015.godini pokazuju trgovinski deficit u iznosu od 2,309.3 miliona evra, ili izraženo u procentima trgovinski deficit je bio veći za 4.3% u odnosu 2014. godinu. Dakle i u ovoj godini bilans je bio negativan.

Ukupan izvoz u 2015.godini bio je 325.2 miliona evra, dok uvoz je bio 2,63.6 miliona evra. Izvoz pokriva uvoz sa samo 12.3%.

Upoređujuči podatke o trgovini robom izvozenom 2015.godine sa onima iz 2014.godine, učešće izvova ostaje skoro na istom nivou kao iz prošle godine, sa godišnjem povećanjem od 0.2%. 

Izvoz Kosova u zemlje EU-a je iznosio 106,0 miliona evra, ili oko (32.6%) od ukupnog izvoza, što je povećanje od 8.1%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Belgija 7.5%, Italija 6.0%, Nemačka 3.6%, Holandija 2.6% i Bugarska 2.1%.

Dok uvoz iz zemalja EU na Kosovu je bio  oko 1,112.8 miliona evra, ili (42.2%) od ukupnog uvoza, što je povećanje od 2.9%. Uvoz sa najvećem učešćem je bio iz: Nemačke (11.0%), Italije (8.6%), Grčke (4.2%), Bugarske (2.7%) i Poljske (2.7%).

Međutim, tokom 2015. godine, izvoz Kosova sa zemljama CEFTA-e iznosio je Euro 123.7 miliona evra ili 38.0% od ukupnog izvoza, gde je zabaležen pad od 2.7%. Glavni partneri za izvoz u zemljama CEFTA-e su: Albanija (12.4%), Makedonija (10.3%), Srbija (9.9%) i Crna Gora (3.7%).

Istovremeno, uvoz iz zemlje CEFTA-e u 2015. godini iznosio je Euro 769.3 milion evra ili 29.2% od ukupnog uvoza, što je povećanje od 6.8%. Zemlje koje imaju najveće učešće u uvoz bile su: Srbija (14.5%), Albanija (5.8%) i Makedonija (5.5%).

Izvoz Ksoova u druge zemlje sveta iznosio je 95,4 miliona evra, ili 29.4%. Od ovih zemalja za izvoz kao najvažni partneri su: Indija (14.5%), Švajcarska (3.6%) i Turska (2.8%).

Dok uvoz Kosova sa drugim zemljama sveta je bio 752.4 miliona evra, ili 28.6%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bile su: Turska (9.6%) i
Kina (8.8%).


Za više informacija o Statistike Spoljne Trgovine 2015. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina