Statistike Obrazovanja, 2015/2016

  • 15/07/2016

Agencija za Statistiku Kosova(ASK) u saradnji sa Ministarstvom  Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT) pripremila je “Statistike Obrazovanja 2015/2016”.

Ova publikacija pruža statističke podatke o predškolskom obrazovanju, osnovnom-niže srednjem, više-srednjem obrazovanju, specijalnom obrazovanjem, kao i statističke informacije za visoko obrazovanje za javni i privatni sektor.


Prema rezultatima iz publikacije "Statistike obrazovanja 2015/2016", proizlazi da  broj dece u vrtićima i predškolskim ustanovama je bio 27.508. U javnog sektoru su bila  26 154 dece, ili 95,1%, dok 1.354 dece ili 4,9% su bila u privatnom sektoru.
Broj učenika u osnovnom- niže srednjem obrazovanju je 263 779. U  javnom sektoru su  bili 261 136 ose 99%, dok u privatnom sektoru su bili 2 643 ili 1%.


Broj učenika u više-srednjem obrazovanju je 87.847. U  javnom sektoru su  bili 85 377, ili 97,2%, dok u privatnom sektoru su bili 2.470 učenika, ili 2,8%.


Što se tiče ukupnog broja učenika u specijalnom obrazovanju u školskoj 2015/2016.godini je bio 357 učenika.
Ukupan broj studenata u visokom obrazovanju u akademskoj godini 2015/2016 je bio 120 429 studenata. U javnim univerzitetima su bili 73 111 studenata, ili izraženo u procentima 60.7%, dok u privatnim koledžima su bili 47 318 studenata ili 39.3%.

Za više informacija o “ Statistike Obrazovanja 2015/2016” posetite:   http://ask.rks-gov.net/sq/statistikat-e-arsimit dhe http://masht.rks-gov.net/

Nema pdf na srpski jezik