Statistika Voda na Kosovu, 2020-2021

  • 18/03/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje “Statistika Voda na Kosovu” za godine 2020-2021

Ovo je četvrta po redu publikacija Statistika Voda koju objavljuje Agencija za Statistiku Kosova.

Ova publikacija pruža sveobuhvatne statističke podatke o vodnim resursima na Kosovu i ima za cilj da doprinese stvaranju konzistentnih informacija o stanju voda na Kosovu.

Ova publikacija se objavljuje svake druge godine. Glavni izvor vode na Kosovu su atmosferske padavine.

U 2021. godini u Prištini je bilo ukupno 126 dana sa atmosferskim padavinama, dok je 2020. godine bilo 128 dana sa atmosferskim padavinama.

U januaru 2021. godine broj dana sa mesečnim padavinama bio je 17 dana, dok je u avgustu bilo 4 dana.

Ukupna prosečna godišnja količina padavina na Kosovu u 2021. godini iznosila je 809.1 mm/god., dok je u 2020. godini iznosila 663.3 mm/god.

Dok, prosečne maksimalne i minimalne temperature vazduha u Prištini bile su 31.0 °C /-0.7 °C u 2021.godini, u poređenju sa 2020.godinom, kada je  iznosila 28.9 / -4.5 °C.

Podaci iz ove publikacije pokazuju da se 2020. godine oko 96.84% stanovništva Kosova snabdevalo vodom za piće preko javnih sistema, kojima upravljaju Regionalne Vodovodne Kompanije. Dok 3.16% stanovništva uopšte nije imalo pristup javnim vodovodnim uslugama.

Snabdevanje domaćinstava pitkom vodom menjalo se iz godine u godinu. U 2021. godini snabdevanje domaćinstava pitkom vodom iznosila je 53.13 miliona m³/god, dok je 2020. godine iznosila 50.7 miliona m³/god.

Količina potrošene vode u domaćinstvima, snabdevena vodom iz javnog sistema, u 2020. godini iznosila je 2.54 m³/mesečno i 0.08 m³ dnevno. Dok, računato u litrama, 84.67 litara/dnevno po stanovniku.

Dok, potrošena voda za navodnjavanje, sa sistemom u poljoprivredi, u 2021. godini iznosila je 56.89 miliona m³/god. Dok je količina vode koja se koristi za navodnjavanje u poljoprivredi iz bunara, za 2021. godinu iznosila 20.80 miliona m³/god.