Statistika Voda na Kosovu, 2016-2017

  • 29/03/2018

Agencija za Statistiku Kosova (KAS) objavila je Statistika Voda na Kosovu za godine 2016-2017.

Ova publikacija se objavljuje svake druge godine i ima za cilj sveobuhvatne statističke informacije o vodnim resursima na Kosovu i  da doprinese stvaranju održivih informacija o stanju voda na Kosovu.

U 2016.godini oko 89.59% stanovništva Kosova je snabdevana vodom iz javnih sistema kojima upravljaju Regionalna Vodovodna Preduzeća, dok za oko 10.41% stanovništva nisu dostupne usluge vodosnabdevanja.

U 2016. godini ukupna količina vode s kojom su snabdevana domaćinstva, industrijske delatnosti i institucije iznosila je 62.07 miliona m³ vode.

Dok, snabdevanje domaćinstava sa pitkom vodom pretpela je promene iz godine u godinu, na primer. u 2010. godini iznosila je 41.88 miliona m³; u 2014. godini iznosila je 46.72 miliona m3; dok  u 2016. godini dostigla na 52.33 miliona m³.

Količina vode korišćena za navodnjavanje u poljoprivredi sa sistemom, je značajno promenjena iz godine u godinu. U 2010.godini iznosila je 42 miliona m³,  u 2014. godini dostigla je na 53 miliona m³, dok u 2017.godini iznosila je 52.62 miliona m³.

Iz podataka o akumulacionim jezerima se vidi da ukupan obim akumulacije je 565 miliona m³.

Podaci iz publikacije pokazuju da najveća količina vode koja se koristi na dnevnoj i godišnjoj osnovi kao glavni izvor imaju akumulaciona jezera i prirodne resurse.

Za više informacija o publikaciji "Statistika voda na Kosovu 2017, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/voda