Statistika Umrlih, 2016

  • 30/06/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila " Statistika umrlih  na Kosovu 2016". Podaci u ovoj publikaciji su zasnovani na prikupljene  administrativne podatke od strane kancelarija matične službe za 2016.godinu.

U 2016.godini su  izveštavani od članova porodice i registrovani u Matičnim Knjigama Umrlih, 9246 umrlih, od kojih samo na Kosovu  su registrovani  8495, dok registrovani broj umrlih  izvan Kosova je bio ukupno 751.   

Od ukupno prijavljenih slučajeva umrlih samo na Kosovu, 4796 su muškarci ili 56.5%, i 3699 su žene ili 43.5%.

46.3% slučajeva smrti su dogodili u zdravstvenim ustanovama, 52.5% su dogodili u kući i 1.2%  negde drugde.

Prema opštini gde se slučaj dogodio, Priština zauzima prvo mesto sa 2696 umrlih ili 29.2%, na drugom mestu je Prizren sa 908 ili 9.8% , na trećem mestu je Peč sa 573 ili 6.2% itd.

 79.8% umrlih su starosti od 60 i više godina.

Prvi kvartal  godine učestvuje sa 25.2%, dok mesec decembar zauzima prvo mesto sa 10.2%.

Albanci učestvuju sa 92.9%.

U 2016.godini ukupno je prijavljeno 188 slučajeva nasilne smrti ili 2.2%, od kojih: nesreća 128 ili 68.1%, Samoubistva 41 ili 21,8% i Ubistava 19 ili  10.1%.

U svim slučajevima nasilne smrti dominira starost od 20-49 godina,  kod muškaraca i kod žena.

Broj mrtvih dojenčadi u 2016.godini je bio 199, a njihovo učešće u ukupnom broju umrlih je 2.3%. Muško 116 ili 58.3%, Žensko 83 ili 41.7%.