Statistika Ugostiteljstva, Septembar 2022

  • 08/12/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Statistika Ugostiteljstva na Kosovu za mesec septembar 2022.godine

U septembru 2022.godine deo ankete bilo je 209 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova.

U septembru 2022.godine broj posetilaca (domaćih i stranih) bio je 40 390, od kojih su 37.05% bili domaći i 62.95% strani posetioci. Dok je broj noćenja bio 70 575, od toga 37.65% domaći i 62.35% strani posetioci.

Najveći broj posetilaca i noćenja imao je  region Prištine sa 17 907 posetilaca i 31 247 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca koncentrisan je u Prištini, Prizrenu, Peći itd. Što se tiče stranih posetilaca, najveći broj je bio iz Albanije, Nemačke, Švajcarske itd.

Nema pdf na srpski jezik