Statistika Ugostiteljstva, Novembar 2022

  • 10/01/2023

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje Statistiku Ugostiteljstva na Kosovu za mesec novembar 2022.godine

U novembru  2022.godine deo ankete je bilo 209 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova.

Prema rezultatima, u novembru 2022.godine, broj posetilaca (domaćih i stranih) bio je  34 659, od kojih su 33.69% bili domaći i 66.31% strani posetioci. Dok je broj noćenja bio 51 896, od toga 31.67% domaći i 68.33% strani posetioci.

Najveći broj posetilaca i njenjih noćenja ima  region Prištine sa 17 863 posetilaca i 24 403 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca koncentrisan je u Prištini, Prizrenu, Peći, itd.

Dok, što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz: Albanije, Nemačke, Švajcarske, itd.