Statistika Ugostiteljstva na Kosovu, K4 2021

  • 04/03/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Statistika Ugostiteljstva na Kosovu” za četvrti kvartal (K4) 2021.godine

U K4 2021.godine deo ankete je bilo 206 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova.

Prema rezultatima ankete,u K4 2021, broj posetilaca (domaćih i stranih) bio je 109 087, od kojih su 36.68% bili domaći i 63.32% strani posetioci. Dok je broj noćenja bio 137 559, od toga 41.73% domaći i 58.27% strani posetioci.

Najveći broj posetilaca i njenjih noćenja ima  region Prištine sa 45 700 posetilaca i 59 318 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca koncentrisan je u Prištini, Prizrenu i Peći.

Što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz Albanije, Nemačke, Švajcarske, itd.

Ovoj publikaciji je priložen i poseban prilog koji sadrži podatke iz Kosovske Policije o broju stranih posetilaca prema graničnim prelazima tokom godina 2017-2021.