Statistika Ugostiteljstva, Maj 2022

  • 08/08/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistike Ugostiteljstva na Kosovu za period Maj 2022.godine

U maju 2022. godine, deo ankete je bilo 206 hotela koji posluju na teritoriji Kosova.

Prema anketi, broj posetilaca (domaćih i stranih) iznosio je 32.444, od toga 37,12% domaćih i 62,88% stranih, dok je broj noćenja bio 50.247, od toga 32,10% domaćih i 67,90% stranih.

Najveći broj posetilaca i noćenja ima region Prištine sa 15.223 posetilaca i 24.358 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca koncentrisan je u Prištini, Prizrenu, Peći i tako dalje. Što se tiče stranih posetilaca, najveći broj je bio iz Albanije, Švajcarske, Nemačke itd.

 

Nema pdf na srpski jezik