Statistika Ugostiteljstva, K4 2018

  • 07/03/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistika Ugostiteljstva na Kosovu za period K4 2018.

U četvrtom kvartalu 2018.godine (K4 2018) deo ankete su bili 208 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova. Većina hotela se nalaze u regionu Prištine , Peći, itd.

U K4 2018.godine bilo je 72 449 posetilaca, od kojih 38.12% su bili domaći,  a 61.88% su bili strani posetioci. Dok, broj noćenja je bio 121 479, od toga 34.30% noćenja su od domaćih i 65.70% od stranih posetilaca.

Najveći broj posetilaca i njenjih noćenja ima  region Prištine sa  27 734 posetilaca i  52 254 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca je fokusiran na regionu Prištine , Peći itd.

Što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz Albanije, Nemačke, Turske, itd.

Ovoj publikaciji je priložen i poseban prilog koji sadrži podatka iz Kosovske Policije o broju stranih posetilaca prema graničnim prelazima tokom 2017-2018.godine.

Za više informacija o Statistici Ugostiteljstva, posetite: hhttp://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/hoteli-i-turizam