Statistika Ugostiteljstva, K4

  • 09/03/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistike Ugostiteljstva na Kosovu za četvrti kvartal (K4) 2016. godine.

U četvrtom  kvartalu 2016.godine deo ankete su bili 121 hoteli koji posluju  na  teritoriji Kosova. Većina hotela se nalaze u regionu Prištine , Peći, Đakovice, itd. Na osnovu ankete, iskorišćeni kapacitet na nivou zemlje je bio 10.11%.

U ovom kvartalu bilo je 26.486 posetioca, od kojih: 29.61% su domaći,  a 70.39%  su bili strani posetioci. Dok, broj noćenja je bio 41 303, od toga 26.09% noćenja su od domaćih i 73.91 % od stranih posetioca.

Najveći broj posetioca i njenjih noćenja ima  region Prištine sa  17 013 posetioca i sa  25 543 noćenja.

Najveći broj stranih posetioca je fokusiran na regionu Prištine  i Peći.

Dok, što se tiče stranih posetioca najveći broj od njih  je bio iz: Albanije, Turske, Nemačke, itd.

Za više informacija o  Statistikama Ugostiteljstva za K4 2016, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/hoteli-i-turizam