Statistika Ugostiteljstva, K3 2021

  • 03/12/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistika Ugostiteljstva na Kosovu za treći kvartal (K3) 2021.godine.

Tokom ovog kvartala (K3 2021) deo ankete je bilo 206 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova.

Prema rezultatima ankete, broj posetilaca (domaćih i stranih) iznosio je 128 506, od toga 37.13% domaćih i 62.87% stranih posetilaca. Dok je broj noćenja bio 224 394, od toga 34.14% domaćih i 65.86% stranih posetilaca.

Najveći broj posetilaca i njenjih noćenja ima  region Prištine sa  52 233 posetilaca i  92 990 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca koncentrisan je u Prištini, Prizrenu, Peći itd.

Što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz Albanije, Nemačke, Švajcarske, itd.

Ovoj publikaciji je priložen i poseban prilog koji sadrži podatke iz Kosovske Policije o broju stranih posetilaca prema graničnim prelazima tokom 2017-2020.godine

Za više informacija o Statistici Ugostiteljstva, posetite: hhttp://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/hoteli-i-turizam