Statistika Ugostiteljstva, K3 2020

  • 04/12/2020

Regija Peć vodi sa posetiocima

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistika Ugostiteljstva na Kosovu za treći kvartal (K3) 2020.godine.

U K3 2020.godine deo ankete su bili 206 hoteli koji posluju  na  teritoriji Kosova.

U K3 2020.godine bilo je 40 272 posetilaca (stranih i domaćih), od kojih 47.14% su bili domaći,  a 52.86% su bili strani. Dok, broj noćenja je bio 80 980, od ovog broja 45.32% noćenja su od domaćih i 54.68% od stranih posetilaca.

Najveći broj posetilaca i njenjih noćenja ima  region Peći sa  13 885 posetilaca i  38 188 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca koncentrisan je u Prištini, Peći, Prizrenu itd.

Što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz Albanije, Nemačke, Turske, itd.

Ovoj publikaciji je priložen i poseban prilog koji sadrži podatke iz Kosovske Policije o broju stranih posetilaca prema graničnim prelazima tokom 2017-2019.godine