Statistika Ugostiteljstva, K3 2018

  • 05/12/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistika Ugostiteljstva na Kosovu za treći kvartal (K3) 2018.godine.

U trećem kvartalu 2018.godine (K3 2018) deo ankete su bili 198 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova. Većina hotela se nalaze u regionu Prištine , Peći, Prizrena, itd.

Prema anketi iskorišćeni kapacitet na nivou zemlje bio je 16.15%.

U K3 2018.godine bilo je 95 244 posetilaca, od kojih 29.28% su bili domaći,  a 70.72% su bili strani posetioci. Dok, broj noćenja u K3 2018.godine je bio 159 110, od toga 25.04% noćenja su od domaćih i 74.96% od stranih posetilaca.

Najveći broj posetilaca i njenjih noćenja ima  region Prištine sa  31 429 posetilaca i  51 686 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca je fokusiran na regionu Prištine , Peći itd.

Što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz Albanije, Nemačke, SAD itd.

Ovoj publikaciji je priložen i poseban prilog koji sadrži podatka iz Kosovske Policije o broju stranih posetilaca prema graničnim prelazima tokom 2017.godine.

Za više informacija o Statistici Ugostiteljstva, posetite: hhttp://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/hoteli-i-turizam