Statistika Ugostiteljstva, K3 2017

  • 07/12/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistike Ugostiteljstva na Kosovu za treći kvartal (K3) 2017. godine.

U trećem  kvartalu 2017.godine (K3 2017) deo ankete su bili 137 hoteli koji posluju  na  teritoriji Kosova. Većina hotela se nalaze u regionu Prištine , Peći, Uroševca, itd.

Na osnovu ankete, iskorišćeni kapacitet na nivou zemlje je bio 12.71%.

U ovom kvartalu bilo je 34 625 posetilaca, od kojih  28.12% su domaći,  a 71.88%  su bili strani posetioci. Dok, broj noćenja u K3 2017, je bio 56 816, od toga 22.84% noćenja su od domaćih i 77.16 % od stranih posetilaca.

Najveći broj posetilaca i njenjih noćenja ima  region Prištine sa  18 742 posetilaca i sa  28 524 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca je fokusiran na regionu Prištine  i Peći., itd.

Dok, što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz: Nemačke, Albanije, Švajcarske itd

Za više informacija o  Statistikama Ugostiteljstva za K4 2016, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/hoteli-i-turizam.