Statistika Ugostiteljstva, K2 2021

  • 03/09/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistika Ugostiteljstva na Kosovu za drugi kvartal (K2) 2021.godine.

U drugom kvartalu 2021.godine (K2 2021) deo ankete je bilo 206 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova.

Prema podacima iz ove publikacije u K2 2021.godine bilo je 60 884 posetilaca (stranih i domaćih), od kojih 36.22% su bili domaći,  a 63.78% su bili strani. Dok, broj noćenja je bio 94 148, od ovog broja 36.68% noćenja su od domaćih i 63.32% od stranih posetilaca.

Najveći broj posetilaca i njenjih noćenja ima  region Prištine  sa  22 340 posetilaca i  35 403 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca koncentrisan je u Prištini, Prizrenu, Peći itd.

Što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz Albanije,Nemačke, Švajcarske, itd.

Ovoj publikaciji je priložen i poseban prilog koji sadrži podatke iz Kosovske Policije o broju stranih posetilaca prema graničnim prelazima tokom 2017-2020.godine.