Statistika Ugostiteljstva, K2 2018

  • 05/09/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistika Ugostiteljstva na Kosovu za drugi kvartal (K2) 2018.godine.

U drugom kvartalu 2018.godine (K2 2018) deo ankete su bili 187 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova. Većina hotela se nalaze u regionu Prištine , Peći, Prizrena, itd.  Prema anketi iskorišćeni kapacitet na nivou zemlje bio je 11.25%.

U K2 2018.godine bilo je 68 609 posetilaca, od kojih 36.45% su bili domaći,  a 63.55%  su bili strani posetioci. Dok, broj noćenja u K2 2018.godine je bio 109 631, od toga 35.16% noćenja su od domaćih i 64.84 % od stranih posetilaca.

Najveći broj posetilaca i njenjih noćenja ima  region Prištine sa  25 422 posetilaca i  38 679 noćenja. Najveći broj stranih posetilaca je fokusiran na regionu Prištine , Prizrena itd.

Što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz Albanije, Nemačke, SAD itd.

Ovoj publikaciji je priložen i poseban prilog koji sadrži podatka iz Kosovske Policije o broju stranih posetilaca prema graničnim prelazima tokom 2017.godine.

Za više informacija o Statistici Ugostiteljstva, posetite: hhttp://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/hoteli-i-turizam