Statistika Ugostiteljstva, K2 2017

  • 06/09/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistika Ugostiteljstva na Kosovu za K2 2017.godine.

U drugom kvartalu 2017.godine (K2 2017) deo ankete su bili 131 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova. Većina hotela se nalaze u regionu Prištine , Peći, Prizrena, itd. Prema anketi, iskorišćeni kapacitet na nivou zemlje je bio 11.36%.

U K2 2017.godine bilo je 31 707 posetilaca, od kojih 24.62% su bili domaći,  a 75. 38%  su bili strani posetilaci. Dok, broj noćenja u K2 2017.godine je bio 48 337, od toga 22.69% noćenja su od domaćih i 77.31 % od stranih posetilaca.

Najveći broj posetilaca i njenjih noćenja ima  region Prištine sa  19 857 posetilaca i   30 084 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca je fokusiran na regionu Prištine , Peći itd.

Dok, što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz Albanije, Turske, Nemačke, itd.