Statistika Ugostiteljstva, K1 2021

  • 03/06/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistika Ugostiteljstva na Kosovu za prvi kvartal (K1) 2021.godine.

U prvom kvartalu 2021.godine deo ankete je bilo 206 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova.

Prema podacima iz ove publikacije u K1 2021.godine bilo je 69 448 posetilaca (stranih i domaćih), od kojih 46.82% su bili domaći,  a 53.18% su bili strani. Dok, broj noćenja je bio 111 318, od ovog broja 48.39% noćenja su od domaćih i 51.61% od stranih posetilaca.

Najveći broj posetilaca i njenjih noćenja ima  region Prizrena  sa  21 252 posetilaca i  28 851 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca koncentrisan je u Prištini, Prizrenu, Peći itd.

Što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz Albanije, Švajcarske, Nemačke, itd.

Ovoj publikaciji je priložen i poseban prilog koji sadrži podatke iz Kosovske Policije o broju stranih posetilaca prema graničnim prelazima tokom 2017-2020.godine

Za više informacija o Statistici Ugostiteljstva, posetite: hhttp://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/hoteli-i-turizam