Statistika Ugostiteljstva, K1 2019

  • 05/06/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistika Ugostiteljstva na Kosovu za period K1 2019.

U prvom kvartalu 2019.godine (K1 2019) deo ankete su bili 218 hoteli koji posluju  na  teritoriji Kosova. Većina hotela se nalaze u regionu Prištine , Peći, Prizrena, itd.

U K1 2019.godine broj posetilaca (domaćih i stranih) je  bio 65 265, od kojih 41.85% su bili domaći,  a 58.15% su bili strani posetioci. Dok, broj noćenja je bio 104 907, od toga 39.70% noćenja su od domaćih i 60.30% od stranih posetilaca.

Najveći broj posetilaca i njenjih noćenja ima  region Prištine sa  28 876 posetilaca i  48 561 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca je fokusiran na regionu Prištine , Prizrena itd. Što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz Albanije, Turske, Nemačke,itd.

Ovoj publikaciji je priložen i poseban prilog koji sadrži podatka iz Kosovske Policije o broju stranih posetilaca prema graničnim prelazima tokom perioda 2017-2018.godine.

Za više informacija o Statistici Ugostiteljstva, posetite: hhttp://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/hoteli-i-turizam