Statistika Ugostiteljstva, K1 2018

  • 05/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistika Ugostiteljstva na Kosovu za prvi kvartal (K1) 2018.godine. U prvom kvartalu 2018.godine (K1 2018) deo ankete su bili 187 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova. Većina hotela se nalaze u regionu Prištine , Peći, Prizrena, itd.

Prema anketi iskorišćeni kapacitet na nivou zemlje bio je 12.38%.

U K1 2018.godine bilo je 64 501 posetilaca, od kojih 42.69% su bili domaći,  a 57.31%  su bili strani posetioci. Dok, broj noćenja u K1 2018.godine je bio 86 227, od toga 40.70% noćenja su od domaćih i 59.30 % od stranih posetilaca.

Najveći broj posetilaca i njenjih noćenja ima  region Prištine sa  29 487 posetilaca i   41 224 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca je fokusiran na regionu Prištine , Prizrena itd.

Što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz Albanije, Turske,SAD itd.

Ovoj publikaciji je priložen i poseban prilog koji sadrži podatka iz Kosovske Policije o broju stranih posetilaca prema graničnim prelazima tokom 2017.godine.

Za više informacija o Statistici Ugostiteljstva, posetite: hhttp://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/hoteli-i-turizam