Statistika Ugostiteljstva, Jun 2022

  • 08/09/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je “Statistika Ugostiteljstva na Kosovu” za mesec jun 2022.godine

U junu 2022.godine deo ankete je bilo 209 hotela koji posluju  na  teritoriji Kosova.

Prema rezultatima ankete,broj posetilaca (domaćih i stranih) bio je  37 292, od kojih su 30.59% bili domaći i 69.41% strani posetioci. Dok je broj noćenja bio 64 271, od toga 25.36% domaći i 74.64% strani posetioci.

Najveći broj posetilaca i njenjih noćenja ima  region Prištine sa 16 989 posetilaca i 29 626 noćenja.

Najveći broj stranih posetilaca koncentrisan je u Prištini, Peći, Prizrenu itd.

Dok, što se tiče stranih posetilaca najveći broj od njih  je bio iz: Albanije, Nemačke, Turske, itd.

Nema pdf na srpski jezik